fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty
foto

Mojestypendium.pl - sporo kasy na rarytasy

Komputer, tablet, książki, kurs językowy, wyjazdy zagraniczne i…ulubione słodycze - to wszystko można mieć dzięki stypendiom. Uczniowie, studenci, doktoranci, sportowcy, arty (...)
sie 11, 2014

KARTA DUŻEJ RODZINY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 czerwca 2014 r. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wi (...)
sie 07, 2014

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z (...)
sie 04, 2014
foto

„Ziemia Łomżyńska” – magia Podlasia w mobilnym przewodniku

Powiat łomżyński - unikalne w skali kraju walory przyrodnicze i krajobrazowe, zróżnicowane środowisko naturalne i czystość powietrza. Tak w wielkim skrócie można opisać chara (...)
lip 31, 2014

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399.) Burmistrz Jedwabnego przypomina o obo (...)
cze 18, 2014
foto

KARTA DUŻEJ RODZINY

Osoby zainteresowane uzyskaniem KARTY DUŻEJ RODZINY informujemy, że wnioski należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych, I piętro, pokój nr 17. Wn (...)
cze 13, 2014

BADANIA ANKIETOWE

Statystyka publiczna od wielu lat realizuje rolnicze badania ankietowe. W bieżącym roku, podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich, wykonywać je będą pracownicy oraz (...)
mar 24, 2014

OGŁOSZENIE

wyniki konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2014 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych dla poszczególnych ofe (...)
lut 11, 2014

OGŁOSZENIE

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
sty 27, 2014
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem