fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

WYNIKI KONSULTACJI

2014-08-25 09:12 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2314
w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.

W dniu 22 sierpnia 2014 roku zakończyły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.


Konsultacje społeczne trwały w okresie 18 - 22 sierpnia 2014 r. W tym czasie żadna z organizacji pozarządowych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wniosły uwag i opinii do programu współpracy.


Program Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 zostanie przyjęty na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem.


Marta Laszczkowska

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem