fb youtube
Strona główna Gmina Prezentacje gminy Historia

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

2009-01-27 08:55 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 20674

Jedwabne jako osada zostało założone w XV wieku przez Byliców, którzy wkrótce przyjęli nazwisko Jedwabińscy. Prawa miejskie Jedwabne otrzymało w 1736 roku.  Z początkiem 1795 roku teren gminy znajdował się w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, a od 1815 w Królestwie Polskim. Od końca XVIII wieku w Jedwabnem powstawały warsztaty tkackie i fabryki sukna. Zakłady uległy zniszczeniu podczas I wojny światowej. W czasie II wojny światowej Jedwabne było najpierw pod okupacją sowiecką w okresie od września 1939 r. do czerwca 1941 r. ze zmasowanymi deportacjami ludności do Kazachstanu i na Syberię, a następnie pod okupacją niemiecką, przy silnym ruchu oporu. Miejscową ludność cechował szczególnie silny patriotyzm. Jedwabne było bardzo prężnym ośrodkiem konspiracji niepodległościowej, a na uroczysku Kobielne działały stałe grupy partyzanckie.
 
Więcej informacji na temat historii Jedwabnego  od powstania do II wojny światowej zawiera dołączony poniżej załącznik.

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem