fb youtube
Strona główna Gmina Prezentacje gminy Dane Statystyczne

Podstawowe dane statystyczne Miasta i Gminy Jedwabne.

2008-12-12 08:31 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 12535

statistic-1168103-1279x1808.jpg


Gmina Jedwabne to głównie obszar produkcji rolnej. Grunty orne oraz użytki zielone zajmują 76,9% powierzchni gminy. Jakość gleb jest dobra i charakteryzuje się średnią przydatnością do rolnictwa ekologicznego. Udział użytków rolnych gleb i klas III i IV wynosi 48,5%. Przewagę stanowią kompleksy rolnicze słabe o przydatności do prowadzenia produkcji rolnej o niższej intensywności. Powyższe czynniki charakteryzują obszar przestrzeni produkcyjnej jako średnio dobry. Lasy zajmują ok. 16,16% powierzchni gminy i są w miarę równomiernie rozłożone, z nieznaczną ich przewagą w środkowej i południowej części gminy.

Powierzchni ogólna gminy - 15 942 ha
/w tym miasto 1 147 ha/

Użytki rolne - 12 531 ha
- Grunty orne - 9 436 ha
- Sady - 37 ha
- Łąki - 832 ha
- Pastwiska - 1 999 ha
- Grunty orne zabudowane - 209 ha
- Stawy, rowy - 27 ha

Lasy i grunty zadrzewione - 2 688 ha
- Lasy - 2 577 ha
- Grunty zadrzewione- 111 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane - 532 ha
- Tereny zabudowane i zurbanizowane - 98ha
- Tereny komunikacyjne - 400 ha
- Użytki kopalne - 34 ha

Grunty pod wodami - 29 ha
Nieużytki - 160 ha
Tereny różne - 2 ha

Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem