fb youtube
Strona główna Oświata

DOWÓZ ZBIOROWY DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

zdjęcia artykułu 1
2021-06-30 11:11 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1452
Foto

W związku z planowaną organizacją dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Jedwabne, Urząd Miejski w Jedwabnem zwraca się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci/uczniów niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać ze zbiorowego transportu uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 o składanie oryginału wniosku o dowóz zbiorowy wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami i klauzulą informacyjną RODO, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 od 01.07.2021r do 15.07.2021r

Wniosek wraz z załącznikami i klauzulą informacyjną RODO można także przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Jedwabnem, 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3.

W sytuacji braku możliwości uzyskania zaświadczenia z placówki oświatowej, potwierdzającego przyjęcie dziecka  do szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 do wniosku proszę załączyć oświadczenie zawierające informację do której klasy będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2021/2022 oraz zobowiązanie dostarczenia zaświadczenia do dnia 31.08.2021r.

 

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem