fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

STYPENDIUM SZKOLNE

2015-08-31 13:02 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2491
Urząd Miejski w Jedwabnem uprzejmie informuje o możliwości pobrania i złożenia wniosków na stypendium szkolne na rok szkolny 2015/16, w terminie od 01.09.2015r. do 15.09.2015r. w godz. od 7:30 do 13:00, pokój nr 26 i 27.
Wnioski na stypendium można będzie pobrać również w szkołach podległych Gminie Jedwabne.

STYPENDIUM SZKOLNE

Urząd Miejski w Jedwabnem uprzejmie informuje o możliwości pobrania i złożenia wniosków na stypendium szkolne na rok szkolny 2015/16, w terminie od 01.09.2015r. do 15.09.2015r.  w godz. od 7:30 do 13:00, pokój nr 26 i 27.

Wnioski na stypendium można będzie pobrać również w szkołach podległych Gminie Jedwabne.

Wymagane dokumenty dołączone do wniosku:

potwierdzając dochód dołączamy zaświadczenia lub oświadczenia /dokumenty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o stypendium (tj. dokumenty za sierpień 2015r.),

osoby zatrudnione zawodowo składają - zaświadczenie netto (bez składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz po odliczeniu podatku),

zaświadczenie /oświadczenia  o zasiłku rodzinnym,

przekaz lub przelew dokumentujący wysokość alimentów, zaświadczenie od komornika, wyroki sądowe w sprawie rozwodu,

zaświadczenie/ oświadczenia  z Urzędu Pracy o pobieranym zasiłku,

zaświadczenie /oświadczenia  o pobieranym dodatku mieszkaniowym,

zaświadczenie /oświadczenia  o przyznanym, stałym zasiłku z Ośrodka Opieki Społecznej,

odcinek renty lub emerytury,

zaświadczenie /oświadczenia o hektarze przeliczeniowym z gospodarstwa rolnego, ( 1 h przeliczeniowy mnożymy przez kwotę 288,- zł),

oświadczenie o osiąganych dochodach z dzierżawy, wynajmu pokoi, itp.,

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach oraz odprowadzonym podatku z działalności gospodarczej za rok 2014, zaświadczenie z ZUS o odprowadzonych składkach,

zaświadczenie o pobieranym stypendium z innych instytucji,

obowiązkowo poświadczenie przez dyrektora szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 złotych netto.


logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem