fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

2015-08-14 13:23 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2668
o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem