fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

Stop przemocy

zdjęcia artykułu 1
2015-06-22 10:39 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2861
Foto
Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub jej świadkiem przezwij milczenie! REAGUJ!!!

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.
Według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc domowa to wszelkie incydenty gróźb, przemocy lub nękania (psychologicznego, fizycznego, seksualnego, ekonomicznego lub emocjonalnego) między osobami dorosłymi, którzy żyją w związku partnerskim lub są członkami tej samej rodziny, niezależnie od płci i orientacji seksualne.
Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

JEST INTENCJONALNA. Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE. Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

POWODUJE CIERPIENIE I BÓL. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

FORMY PRZEMOCY W RODZINIE:

PRZEMOC FIZYCZNA

Bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…

PRZEMOC PSYCHICZNA

Wyśmiewanie, zastraszanie, szydzenie, lżenie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…

PRZEMOC SEKSUALNA

Wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości…

PRZEMOC EKONOMICZNA

Zmuszanie do oddawania zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych…

JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY W RODZINIE POWIADOM:

policję (997)

prokuraturę

ZWRÓĆ SIĘ DO:

ośrodka pomocy społecznej

powiatowego centrum pomocy rodzinie

ośrodka interwencji kryzysowej

ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem