fb youtube
Strona główna Gmina Lokalna Grupa Działania

Jedwabne przyjęte jednogłośnie

zdjęcia artykułu 3
2015-05-21 07:50 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 3752
Foto
W dniu 19.05.2015r. na sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem miało miejsce drugie spotkanie dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: pracowników Urzędu Miejskiego w Jedwabnem oraz jednostek podległych, stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy, władz Biebrzańskiego Parku Narodowego, OSP, oraz instruktorki ZHP, rolnicy i przewodniczący Rady Miejskiej. Pan Andrzej Pawluczuk prowadzący spotkanie, zaprezentował dane przekrojowe na temat gmin członkowskich, czyli: Jedwabnego, Radziłowa, Przytuł, Szczuczyna, Bargłowa Kościelnego i Wąsosza.

W dniu 20.05.2015r na posiedzeniu zarządu LGD BDN w Wojewodzinie jednogłośnie podjęto uchwałę o przystąpieniu Gminy Jedwabne do LGD BDN. Stowarzyszenie odrzuciło propozycję przystąpienia do LGD BDN miasta Grajewa. Uczestnictwo naszej gminy daje możliwość,  wspólnego z innymi gminami należącymi do LGD, ubiegania się o środki w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), co przyczyni się  do rozwoju naszego regionu.  Zaplanowane  środki będą przeznaczone na: siłownie zewnętrzne, place zabaw, odnowę i doposażenie świetlic wiejskich oraz wiele innych inwestycji celu publicznego.

Katarzyna Karolak

Zdjęcie Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem