fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

Zmiany w dowodach osobistych, elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego oraz ślub poza urzędem

2015-03-03 12:06 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2958
1 marca 2015 roku weszły w życie trzy nowe regulacje prawne:
• ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego,
• ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności,
• ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych.
W stosunku do obecnych rozwiązań, w związku z równoczesną przebudową systemu rejestrów państwowych (SRP), w obszarze rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych nastąpi szereg zmian.

Co się zmieni?

Nowy wzór dowodu osobistego

Od 1 marca 2015 zaczyna obowiązywać nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu czy wzroście, a także zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Same wymiary i format się nie zmienią, natomiast zdjęcia do dowodów będą takie, jak w paszportach.

Dotychczasowe dokumenty będą ważne po 1 marca 2015 roku, aż do terminu utraty ważności.

Nowością ma być możliwość złożenia wniosku o dowód w dowolnym urzędzie w całym kraju.

Elektroniczna rejestracja w USC

Elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego, wydawanie obywatelom odpisów w dowolnym USC, liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza urzędem oraz usprawnienie i uproszczenie niektórych procedur – to podstawowe cele nowej regulacji przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Proste procedury i załatwienie sprawy w dowolnym USC

Elektroniczna rejestracja stanu cywilnego ma być ułatwieniem zarówno dla urzędników, jak i obywateli. Nowe przepisy wprowadzają usprawnienia postępowań związanych z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego. Obywatel będzie mógł złożyć wniosek i otrzymać odpis dokumentu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Ponadto obywatele będą mogli w dowolnym USC złożyć zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zarejestrować zdarzenie, które miało miejsce za granicą, odtworzyć zagraniczny dokumentu stanu cywilnego, dokonać administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska, otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z polskim prawem można zawrzeć małżeństwo za granicą.

Wszystkie te procedury będą odbywały się za pośrednictwem jednego dla całego kraju systemu informatycznego – ŹRÓDŁO. Posiada on trzy moduły, odpowiadające sprawom dotyczącym ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego, tj.

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL),

Rejestr Dowodów Osobistych (RDO),

Baza Usług Stanu Cywilnego (BUSC).

Z systemu informatycznego ŹRÓDŁO będą korzystały wszystkie urzędy gmin w całej Polsce.

Więcej informacji o zmianach można również znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci.

Załącznik: ulotka informacyjna dotycząca zabezpieczeń nowego dowodu osobistego

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem