fb youtube
Strona główna Aktualności

Uroczystości 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie Jedwabne

zdjęcia artykułu 14
2014-11-14 08:59 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 3554
Foto
11 listopada - to dzień bliski sercu każdego Polaka - Patrioty, dzień radosny, symboliczny kres rozbiorów i odzyskanie wolności po 123 latach zaborów.
Święto Niepodległości obchodzone jest uroczyście w całej Polsce i w naszej Gminie Jedwabne. To czas refleksji i zadumy nad losami Ojczyzny.

Aby uczcić te ważne wydarzenia historyczne, odbyły się  uroczystości w kościele parafialnym i w centrum naszego miasta przy Pomniku Sybiraków. W ten sposób oddano hołd tym wszystkim bohaterom, którzy poświęcili swe życie za naszą umiłowaną Ojczyznę w czasie powstań narodowych, w czasie zawieruchy wojennej, w niemieckich lagrach i na nieludzkiej ziemi Sybiru.

Uroczystości gminne z okazji 96. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się w Jedwabnem we wtorek 11 listopada 2014r.

Organizatorzy uroczystości to:

· Krzysztof Moenke – Burmistrz Jedwabnego,

· Przewielebny Ksiądz Dziekan Jerzy Dembiński - Proboszcz Parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Jedwabnem,

· Ewa Frączek - Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.

W uroczystościach uczestniczyli:

1. Ksiądz Dziekan Jerzy Dembiński - Proboszcz Parafii pod wezwaniem  św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem

2. Helena Karwowska – Prezes Związku Sybiraków w Gminie Jedwabne

3. Sybiraczka Lucyna Ożarowska wraz z córka Ireną

4. Andrzej Górski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem

5. Radni Rady Miejskiej w Jedwabnem

6. Barbara Dmoch – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

7. Przedstawiciele instytucji Gminy Jedwabne

8. Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem

9. Harcerze Dwudziestej Pierwszej Drużyny Harcerskiej „AGAPA – Pomocna Dłoń imienia księdza Kazimierza Lutosławskiego” (opiekun Marzena Bagińska)

10. Drużyna zuchów Drugiej  Grunwaldzkiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zielony Płomień” (opiekun Małgorzata Modzelewska)

11. Mieszkańcy Miasta i Gminy Jedwabne

 

Uroczystości poprzedziła Msza święta pod przewodnictwem Księdza Dziekana Jerzego Dembińskiego – Proboszcza Parafii  w Jedwabnem, która została odprawiona w intencji Ojczyzny.

W homilii - będącej wspaniałą lekcją patriotyzmu - Ksiądz Dziekan podkreślił, jak wielkim darem dla człowieka jest wolność. O nią walczyli Polacy na przestrzeni wielu lat. Trzeba tę wolność jednak mądrze wykorzystać, nie zapominając o Bogu. Ksiądz Dziekan podkreślił również szczególną i wyjątkową rolę Ojczyzny w życiu każdego Polaka.

Dalsza część uroczystości odbyła się w centrum naszego miasta przy Pomniku Sybiraków.

Uroczystościom 96. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości towarzyszyły sztandary:

1) Sztandar Szkoły Podstawowej imienia  Adama Mickiewicza  w Jedwabnem

2) Sztandar Publicznego Gimnazjum imienia  Papieża Jana Pawła II  w Jedwabnem

3) Sztandar Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

4) Sztandar Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jedwabnem

5) Sztandar   Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem

 

Kwiaty - będących wyrazem naszej wdzięczności tym wszystkim, którzy wywalczyli Polsce  niepodległość – złożyli:

1. Krzysztof Moenke – Burmistrz Jedwabnego i Andrzej Górski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem

2. Helena Karwowska – Prezes Związku Sybiraków w Gminie Jedwabne  i Sybiraczka - Lucyna Ożarowska

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia  Adama Mickiewicza   w Jedwabnem.

4. Dyrekcja Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.

5. Delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jedwabnem.

6. Państwo Danuta i Mieczysław Długołęccy wraz z uczniami Zespołu Szkół  w Jedwabnem.

7. Delegacja Dwudziestej Pierwszej Drużyny Harcerskiej „AGAPA – Pomocna Dłoń imienia księdza Kazimierza Lutosławskiego” (opiekun Marzena Bagińska).

8. Zuchy Drugiej  Grunwaldzkiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zielony Płomień” (opiekun Małgorzata Modzelewska)

9. Delegacja Koła Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego SOLIDARNOŚĆ w Gminie Jedwabne.

10. Delegacja Partii Prawo i Sprawiedliwość .

 

W czasie uroczystości gminnych głos zabrał Krzysztof Moenke - Burmistrz Jedwabnego, który podkreślił, jak ważne jest wychowanie patriotyczne młodego pokolenia Polaków. Jako gospodarz miasta i Gminy Jedwabne dba o nie od początków pełnienia funkcji Burmistrza Jedwabnego. Pan Burmistrz przywołał słowa Marszałka Józefa Piłsudzkiego, który mówił: „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości nie zasługuje na szacunek i nie ma prawa do przyszłości”. Następnie Pan Burmistrz dodał: „Nasz narodowy bohater stwierdził, że wychowanie patriotyczne i pielęgnowanie przeszłości  jest niezwykle ważne w każdym pokoleniu. Dlatego też uroczyście obchodzimy w „naszej małej Ojczyźnie” święta narodowe. Spotykamy się corocznie przy Pomniku Sybiraka z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pamiętamy o Ogólnoświatowym Dniu Sybiraków, który obchodzimy 17 września. Nasi uczniowie wraz z Sybirakami uczestniczą  w marszach Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, które na początku września odbywają się  w Białymstoku. Uczymy patriotyzmu, zapalając znicze i składając biało-czerwone kwiaty przy pomniku Sybiraka, przy Grobie Nieznanego Żołnierza na naszym cmentarzu parafialnym czy przy Tablicy Sybiraków w naszym kościele. Dzisiejszy dzień 11 listopada jest również hołdem złożonym przez nas tym wszystkim patriotom, którzy nigdy nie ulegli zaborcy. Dziś wspominamy powstańców kościuszkowskich z 1794 r. i powstańców listopadowych z roku 1830.  Nie zapominamy o poległych w powstaniu styczniowym z 1863r. Wiemy doskonale, że Polacy nigdy nie żałowali ojczyźnie poświecenia, miłości i własnej krwi. Walczyli o Wolną i Niepodległą na frontach I  i II wojny światowej. Pielęgnowali polską mowę i nie chcieli modlić się w języku wroga. Pięknie pisała o tym Maria Konopnicka w „Rocie”, gdy sprzeciwiała się Prusakom we wzruszających słowach przysięgi. Słowa te stały się naszym drugim hymnem narodowym. Jakże często wszyscy w postawie na baczność śpiewamy:

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski ród,
królewski szczep piastowy.
Nie damy by nas zgnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg !

Niezwykła poetka Maria Konopnickiej podkreślała, jak ważne jest wsparcie Boga w naszym życiu, w walce, pracy i w codziennym budowaniu. Dlatego my też rozpoczynamy nasze uroczystości modlitwą za Ojczyznę w czasie Mszy świętych, które zawsze poprzedzają nasze uroczystości patriotyczne. Zawsze pamiętamy o Sybirakach, tych, co pozostali na nieludzkiej syberyjskiej ziemi i tych, którzy są wśród nas. Znamy ich przecież z imienia i nazwiska. Pamiętamy o ich tragicznych losach w czasie zsyłek. Wspominamy także tych, co zginęli w obozach koncentracyjnych i zmarli na zesłaniu - na obcej Ziemi Sybiru.

Zawsze w czasie uroczystości towarzyszy nam nasz polski hymn narodowy powstały w 1797 r. we włoskim miasteczku Reggio. Legioniści Henryka Dąbrowskiego śpiewali do słów Józefa Wybickiego wyjątkowe i krzepiące słowa: „Jeszcze Polska nie umarła , póki my żyjemy. / Co nam obca moc wydarła – szablą odbijemy”. „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”- śpiewana na popularną melodię mazurka - stała się po latach hymnem narodowym i zrobiła oszałamiającą karierę od piosenki legionowej do hymnu państwowego. To ona podtrzymywała naród na duchu w chwilach zwątpienia  i uświadomiła Polakom, że naród może istnieć nawet bez terytorium państwowego.

Miłość do ojczyzny, poświęcenie i odwaga ludzi spowodowały narodziny II Rzeczypospolitej. Niepodległość, której odzyskanie po latach zaborów dzisiaj obchodzimy, była realizacją marzeń tych pokoleń Polaków, które nigdy nie zapomniały, czym jest prawdziwa wolność i niepodległość. Jednak raz odzyskana wolność wymaga zbiorowej troski i pielęgnacji.  Miedzy innymi właśnie   przez obchodzenie takich świat jak dzisiejsze, bowiem w ten sposób odświeżamy naszą pamięć o wydarzeniach sprzed lat. A pamięć narodowa jest rzeczą świętą, bo dzięki niej narody zachowują swoją tożsamość.

Wiedzą o tym dobrze wszyscy ci spośród nas, którzy braku niepodległości doświadczyli na sobie. Dla pokolenia urodzonego w wolnej i niepodległej Polsce wolność i niepodległość wydają się czymś oczywistym. Wszyscy jednak musimy pamiętać, że żyjemy w państwie, które opłaciło niepodległość krwią swoich obywateli. Winniśmy im cześć i pamięć, winniśmy im pochylenie się z zadumą i refleksją nad przeszłością. Każde święto, a więc i to, jest niczym innym jak kultywowaniem tradycji i historii, na fundamentach której budujemy teraźniejszość i przyszłość. Niezwykle ważne jest, by tej tradycji i historii uczyć dzieci i młodzież, bowiem to nasze młode pokolenie w przyszłości będzie decydować o losach ukochanej Ojczyzny.

Spotkaliśmy się dzisiaj, by – jak mówił marszałek Piłsudzki - z historii czerpać siłę i mądrość do budowania przyszłości. Decydując się na udział w tym uroczystym święcie w sposób symboliczny nawiązujemy dialog z naszą chlubną historią narodową. Zdajemy sobie sprawę, że ofiary poniesione w walce nie poszły na marne. Dowodem na to jest nasza tutaj obecność i państwowy status tej uroczystości.

Z pamięci o przeszłych wydarzeniach czerpiemy dumę i nadzieję. Tego nauczał nas wielokrotnie Ojciec Święty Jan Paweł II, który w Skoczowie w roku 1995 mówił: „Sprawy mojej Ojczyzny traktuję jako swoje własne”.  Ojciec święty podkreślał, że o wartości człowieka świadczy jego stosunek do Ojczyzny, w której należy się zakorzeniać i o którą trzeba dbać. Służmy ojczyźnie swoją mądrością, swoją wiedzą, pracowitością i wszystkimi umiejętnościami, w które wyposażył nas Bóg. Dbałość o naszą wolność, o tradycję, wartości duchowe, patriotyczne i religijne jest naszym obowiązkiem. Jesteśmy to winni ludziom, którzy za tę wolność oddali swoje życie”.

Następnie Pan Burmistrz podziękował wszystkim dostojnym gościom i uczestnikom dzisiejszej uroczystości za udział w lekcji patriotyzmu i historii naszej Ojczyzny, której na imię Polska i naszej małej Ojczyzny, której na imię Jedwabne.

 

Obchodom Święta Niepodległości towarzyszyły wiersze, muzyka i śpiew w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, którzy pod opieką nauczycieli przygotowali oprawę poetycko - muzyczną całej uroczystości.

 

W przeddzień uroczystości 11 Listopada uczniowie gimnazjum wraz z Anną Kuklińską uporządkowali Grób Nieznanego Żołnierza na miejscowym cmentarzu i zapalili  biało-czerwone znicze.

Ponadto w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych i w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem odbyły się uroczyste akademie, które miały za zadanie przybliżenie całej społeczności szkolnej wydarzeń tamtych wyjątkowych dni.

 

Uroczystości Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie Jedwabne miały niezwykle podniosły i patriotyczny charakter. Stały się one nauką patriotyzmu dla młodego pokolenia Polaków.

 

 

 

 

 

Ewa Frączek

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

w Jedwabnem

 

 

 

 

 

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem