fb youtube
Strona główna Oświata Biblioteka

DOTACJA NA REMONT BIBLIOTEKI

2013-09-06 14:45 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 3907
Z Programu Wieloletniego KULTURA+, Priorytetu "BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne otrzymała dotację w kwocie 50 000 zł. na remont pomieszczeń i zakup nowego wyposażenia. Dotacja własna to kwota 17 900 zł. Ogółem na remont i wyposażenie będzie przeznaczona kwota 67 900 zł.

Dzięki otrzymanej dotacji i wkładu własnego będzie można wyremontować pomieszczenia biblioteczne i zakupić nowe wyposażenie, tj. regały, stoliki, krzesła, biurka, szafy kancelaryjnej i tablice informacyjne. Zakup nowoczesnego wyposażenia do biblioteki umożliwi wykorzystanie pomieszczenia czytelni ogólnej do pracy kulturalno - edukacyjnej z czytelnikiem, między innymi do promocji literatury i czytelnictwa, spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych i wycieczek szkolnych, konkursów recytatorskich i plastycznych, wieczorów poezji. Remont i wyposażenie biblioteki w nowoczesne meble wpłynie na estetyczny jej wygląd i wzrost zainteresowania czytelnictwem. Planuje się utworzenia kącika dla czytelników najmłodszych. Biblioteka  systematycznie będzie powiększała swoje zbiory, poprzez zakup nowych książek według zapotrzebowania pod względem tematycznym, a także według zainteresowania czytelników oraz z uwzględnieniem nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. Biblioteka stanie się ciekawym i atrakcyjnym miejscem spędzenia czasu.

Rozpoczęcie remontu planowane jest na początku 2014 roku.

Jadwiga Bekus

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem