fb youtube
Strona główna Gmina OSP

110 ROCZNICA POWSTANIA OSP

zdjęcia artykułu 25
2012-06-13 13:55 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 6364
Foto
W dniu 14 września 2008 roku w Jedwabnem odbyła się uroczystość obchodów 110 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem oraz nadania jednostce sztandaru ufundowanego przez sponsorów i wykonanego przez siostry Karmelitanki z Elbląga.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Zbigniew Sosnowski, Wojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Marszałek Jacek Piorunek, posłowie na Sejm RP Pan Lech Kołakowski oraz Pan Kazimierz Gwiazdowski, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Pan Piotr Kwiatkowski, Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego Pan Maciej Borusewicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Mieczysław Bagiński, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej RP Pan Jan Gradkowski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży Pan Lucjan Porowski, Prezes Zarządu POW ZOSP RP Pan Kazimierz Dąbkowski, Starosta Łomżyński Pan Krzysztof Kozicki, wójtowie  i burmistrzowie okolicznych gmin, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży Pan Ryszard Kutny, przedstawiciele jednostek ochotniczej i zawodowej straży pożarnej z terenu Gminy Jedwabne oraz okolicznych gmin, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy.

W uroczystościach uczestniczyli także licznie mieszkańcy Gminy i Miasta Jedwabne.

Obchody rozpoczęły się o godz. 09.00 zbiórką pododdziałów PSP i OSP, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości   przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

Następnie wszyscy zgromadzeni  w asyście orkiestry przemaszerowali  do kościoła pod wezwaniem Św. Jakuba w Jedwabnem na mszę świętą, którą odprawił diecezjalny duszpasterz straży ks. kanonik Józef Łupiński wraz z ks. dziekanem Jerzym Dembińskim.

Po Eucharystii nastąpiło odczytanie aktu nadania sztandaru, a następnie jego  uroczyste poświęcenie i wręczenie, a także  wbicie w drzewce sztandaru ozdobnych gwoździ przez fundatorów.

Sztandar przekazał Pan Zbigniew Sosnowski – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji dla  Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Jedwabnem Pana Krzysztofa Moenke, który wręczył sztandar pocztowi sztandarowemu.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Pan Krzysztof Moenke Burmistrz Jedwabnego, Pan Zbigniew Sosnowski Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Wojciech Dzierzgowski Wicewojewoda Podlaski, Pan Jan Gradkowski  Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Pan Piotr Kwiatkowski oraz Pan Jacek Piorunek członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

W trakcie uroczystości wręczono medale zasłużonym druhom jedwabińskiej jednostki OSP.

Na mocy upoważnienia Zarządu Głównego Związku OSP RP postanowieniem Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2008 r. „SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” otrzymali:

1.     Dh  Moenke Krzysztof

2.     Dh Lewkowski Jan

3.     Dh Miciura Janusz

4.     Dh Wąsowicz Franciszek

5.     Dh Kowalski Sławomir

„BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” otrzymali:

1.     Dh Kryszczyński Daniel

2.     Dh Kryszczyński Sylwester

3.     Dh Matyjek Stanisław

Aktu dekoracji druhów dokonali: Pan Zbigniew Sosnowski Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Wojciech Dzierzgowski Wicewojewoda Podlaski, mł. bryg. Jan Gradkowski  Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku oraz  Komendant Miejski PSP w Łomży st. bryg. Lucjan Porowski.

Uroczystość uświetnił występ Łomżyńskiej Orkiestry Dętej.

Druhowie strażacy przez wiele lat służyli i służą mieszkańcom wielokrotnie ratując ich zdrowie i życie. Dziękujemy im za odwagę i ofiarność.

Fundatorzy sztandaru dla OSP Jedwabne

1.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

2.     Wojewoda Podlaski

3.     Marszałek Województwa Podlaskiego

4.     Starosta Łomżyński

5.     Podlaski Komendant Wojewódzki PSP

6.     Kazimierz Gwiazdowski

7.     Lech Antoni Kołakowski

8.     Urząd Miejski w Jedwabnem

9.     Rada Miejska w Jedwabnem

10. Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

11. Nadleśnictwo Łomża

12. OSP Jedwabne

13. Andrzej Męczkowski

14. Stanisław Najda

15. Motostodoła Jedwabne

16. Wiesława i Stanisław Borawscy

17. Barbara i Tadeusz Dmoch

18. Henryka Filipkowska

19. Danuta i Mieczysław Długołęccy

20. Grażyna i Kazimierz Załuska

21. Barbara i Edward Skrodzcy

22. Jadwiga i Kazimierz Gołębiewscy

23. Małgorzata i Sławomir Niebrzydowscy

24. Mirosława i Waldemar Chojnowscy

25. Maria i Kazimierz Zejer

26. Halina Górska

27. Zbigniew Chojnowski

28. Andrzej Grabowski

29. Stanisław Domitrz

30. Marek Dąbrowski

31. Jan Chrostowski

32. Jolanta i Krzysztof Moenke

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem