fb youtube
Strona główna Aktualności

Usługi transportowe door-to-door w Gminie Jedwabne

zdjęcia artykułu 2
2024-07-01 08:00 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 262
Foto

DOOR TO DOOR -zmiana zasad świadczenia usług transportowych

Szanowni Państwo,
Gmina Jedwabne w dniu 31 marca br. zakończyła pierwszy z etapów jednego z największych projektów społecznych pn. „Usługi indywidualnego transportu door to door w Gminie Jedwabne”.
Projekt rozpoczął się 1 marca 2022 r. i został sfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowanego ze środków Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.
Mieszkańcy naszej gminy mogli korzystać z całkowicie bezpłatnego transportu w celach zdrowotnych, zawodowych, edukacyjnych oraz w celu aktywizacji społecznej przez okres 39 miesięcy, W okresie realizacji projektu, z usług darmowego transportu skorzystało blisko 260 osób mających trwałe lub czasowe problemy z mobilnością.
Od dnia 1 Lipca 2024 r., w celu pokrycia części kosztów transportu wprowadzona będzie częściowa odpłatność - zgodnie z taryfą opłat stanowiącą Załącznik nr 6 do Regulaminu świadczenia usług transportowych door to door przez Gminę Jedwabne.
Zapewniamy jednocześnie, że zaproponowane stawki są znacznie niższe niż realne koszty związane Ze świadczeniem usług transportowych.

 

Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem