fb youtube
Strona główna Oświata

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025

2024-06-21 11:03 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 469

Ze względu na konieczność organizacji dowozu zbiorowego od 2 września 2024 r. do:

  • Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4,
  • Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Długoborzu,

oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego (zgodnie art. 39 ustawy z dnia 11 września 2016 r. Prawo Zamówień Publicznych - Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ) i zaplanowania wydatków na ten cel, Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2024/2025 wraz z wymaganymi dokumentami i Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, w terminie do 05.07.2024r.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o dowóz dziecka,
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko, że jest ono uczniem tej szkoły/przedszkola;

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem