fb youtube
Strona główna Oświata Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem

Regulamin korzystania z kompleksu sportowego Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem

zdjęcia artykułu 1
2023-10-11 12:21 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 667
Foto

W związku z otwarciem kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem publikujemy regulamin korzystania z obiektu.

REGULAMIN KOMPLEKSU SPORTOWEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JEDWABNEM

 1. Kompleks sportowy jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 16.30 oraz w innym czasie w ramach planowych zajęć realizowanych pod nadzorem opiekuna/nauczyciela.     
 2. Zajęcia z udziałem uczniów odbywają się w obecności nauczyciela/opiekuna.
 3. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący.
 4. W czasie zajęć lekcyjnych urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się na boisku może być używany tylko w obecności i na polecenie nauczyciela.
 5. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu Dyrektor Szkoły nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie kompleksu.
 6. Korzystanie z kompleksu sportowego dla innych osób, możliwe jest poza czasem zajęć uczniów.
 7. Dyrektor Szkoły nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób postronnych przebywających na terenie szkolnym.
 8. Z urządzeń znajdujących się na terenie kompleksu sportowego należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły.
 10. Stan techniczny boiska szkolnego i urządzeń kompleksu kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 11. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 12. Na terenie kompleksu sportowego obowiązuje zakaz:
  • wprowadzania oraz jazdy rolkami, deskorolkami, rowerami, motorowerami, motocyklami, innymi pojazdami, również mechanicznymi, itp.;
  • uprawiania na bieżni nordic walkingu;
  • wprowadzania psów i innych zwierząt;
  • niszczenia urządzeń i wyposażenia oraz zaśmiecania terenu;
  • palenia otwartego ognia;
  • palenia wyrobów tytoniowych;
  • spożywania napojów alkoholowych;
  • przebywania osób pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;
 13. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kompleksu sportowego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 14. Przebywający na terenie kompleksu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 15. Teren szkolny oraz kompleksu sportowego jest monitorowany/regulamin monitoringu dostępny u zarządcy obiektu.
 16. Wejście znajduje się wyłącznie od ul. Mickiewicza.

Regulamin obowiązuje od dnia 09 października 2023 roku

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem