fb youtube
Strona główna Aktualności

Indywidualny numer rachunku bankowego dla opłat za odpady komunalne

zdjęcia artykułu 1
2023-09-11 14:12 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 590
Foto

PRZYPOMNIENIE!!!

Indywidualny numer rachunku bankowego dla opłat za odpady komunalne

 

Urząd Miejski w Jedwabnem PRZYPOMINA, że opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego.

Każdemu właścicielowi nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym został przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego.

Oznacza to, że każdy składający deklarację ma własny, odrębny rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat w celu ich właściwego zaksięgowania.

Zawiadomienia z numerem indywidualnego rachunku bankowego są do odbioru w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem w pokoju numer 22 w godzinach pracy Urzędu.

Pamiętajmy, że po odebraniu zawiadomienia opłaty za odpady komunalne należy dokonywać na indywidualny numer rachunku.

Wpłacając na indywidualny numer rachunku należy wprowadzić tytuł opłaty - Opłata za odpady.

Przypominamy również, że właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał, w terminach do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 grudnia każdego roku z możliwością opłaty comiesięcznej.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem