fb youtube
Strona główna Oświata Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem

STYPENDIA SZKOLNE na rok szkolny 2023/2024

zdjęcia artykułu 1
2023-08-22 12:23 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 490
Foto

Urząd Miejski w Jedwabnem  informuje,  że od dnia  01 września 2023r. można składać w siedzibie Urzędu– wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wg. następującego harmonogramu:

  • do dnia 15 września 2023r. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • do dnia 15 października 2023r. słuchacze kolegiów nauczycielskich .

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się:

  1. wniosek o stypendium
  2. dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ( t.j. Dz. U. z 2023r. poz.901), dotyczące miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku;
  3. w przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast dokumentów określających wysokość dochodu przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego wynosi 600,00zł (wynagrodzenie netto) na osobę w rodzinie.

Wniosek można pobrać z odnośnika poniżej lub w siedzibie tut. Urzędu pokój nr 26.

Przyjmowanie wniosków :

Poniedziałek - Piątek : godz. 07:30  – 15:30;

Biuro podawcze w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem.

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem