fb youtube
Strona główna Aktualności

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

2023-06-12 10:21 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 684

Ze względu na konieczność organizacji dowozu zbiorowego od 4 września 2023 r. do:

  • Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4,
  • Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Długoborzu,

oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego (zgodnie art. 39 ustawy z dnia 11 września 2016 r. Prawo Zamówień Publicznych - Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.) i zaplanowania wydatków na ten cel, Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2023/2024 wraz z wymaganymi dokumentami i Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, w terminie do 30.06.2023r.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o dowóz dziecka,
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko, że jest ono uczniem tej szkoły/przedszkola;
Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem