fb youtube
Strona główna Aktualności

Rozpoczęcie budowy "mini obwodnicy" Jedwabnego

zdjęcia artykułu 9
2023-04-12 09:18 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1687
Foto
12 kwietnia odbyło się uroczyste rozpoczęcie prac związanych z budową tzw. mini obwodnicy Jedwabnego. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego przebiegu odcinka ul. Przytulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668 wraz z włączeniem go do istniejącej infrastruktury drogowej w ramach jej przebudowy. Ulica Przytulska ze względu na wąski pas drogowy w istniejącej zwartej zabudowie miasta stanowi obecnie tzw. „wąskie gardło” komunikacyjne, w którym lokalne zawężenia jezdni oraz brak kanalizacji deszczowej ujemnie wpływają na warunki ruchu drogowego, zarówno pieszego, jak i kołowego. W celu likwidacji tych utrudnień zadecydowano, by w odniesieniu do odcinka o szczególnych uciążliwościach wprowadzić zmianę przebiegu drogi.


Przy wbiciu przysłowiowej „pierwszej łopaty” uczestniczyli:

- Burmistrz Jedwabnego Adam Niebrzydowski,

- Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś,

- Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski,

- Wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego Maria Dziekońska,

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Andrzej Górski wraz z Radnymi,

- Przedstawiciele wykonawcy Konsorcjum firm: BIK-PROJEKT Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. – Partner konsorcjum,

- zgromadzeni mieszkańcy Jedwabnego.

 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: sierpień 2024 r.
Wartość inwestycji (w PLN): 11.528.000,00 PLN;
Deklarowana kwota udziału Gminy (w PLN): 75.000,00 PLN;


 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem