fb youtube
Strona główna Aktualności

Podpisanie dziesięciu umów dot. modernizacji dróg w Gminie Jedwabne

zdjęcia artykułu 5
2023-03-08 09:26 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1027
Foto

W środę 8 marca 2023 r. podpisanych zostało aż dziesięć umów dot. modernizacji i przebudowy sieci dróg na terenie Gminy Jedwabne. Inwestycje dofinansowane zostały z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych. Gminę Jedwabne reprezentował Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski, Skarbnik Gminy Marta Przewodek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Andrzej Górski.

Inwestycje, których dotyczyły umowy:

"Przebudowa drogi gminnej przez wieś Grądy Małe" - wykonawcą w drodze przetargu  została firma BIK-PROJEKT reprezentowana przez Roberta Skarżyńskiego - prezesa zarządu.

"Przebudowa drogi gminnej Nr 4651B Witynie-Chrostowo w km 0+000 do km 2+293 odcinek długości 2293m" - wykonawcą jest konsorcjum firm Lider STANPOL Paweł Przestrzelski oraz Partner MOBILDROG.

Dla trzech inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronaki-Olki odcinek o długości ok. 330m w formule zaprojektuj i wybuduj"", "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytki odcinek o długości ok. 750m w formule "zaprojektuj i wybuduj"", "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy Wielkie odcinek o długości ok. 270m w formule "zaprojektuj i wybuduj"" - wykonawcą został Tomasz Smolarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GEOBRUK.

Dwie inwestycje pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscwości Mocarze odcinek o długości ok. 400m. w formule zaprojektuj i wybuduj""  oraz "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biodry odcinek o długości ok. 550m w formule "zaprojektuj i wybuduj"" - wykonawcą jest konsorcjum firm Lider: Rafał Chrostowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PBDI Rafał Chrostowski oraz Partner: Jan Chrostowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOP-TRANS Jan Chrostowski. Ponadto umowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Szostaki, gm. Jedwabne „zaprojektuj i wybuduj”” w ramach REALIZACJI OPERACJI TYPU „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Kolejne dwie inwestycje pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaimy odcinek o długości ok. 600m w formule "zaprojektuj i wybuduj"" i "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janczewko odcinek o długości ok. 250m w formule "zaprojektuj i wybuduj"" wykona FIRMA DROGOWO-BUDOWLANA "AMSTONE" Patrycja Mielnicka.

Ostatnia umowa dotyczyła świadczenia usługi pn. "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy modernizacji i przebudowie sieci dróg na terenie Gminy Jedwabne". Zawarta została z Janem Czyżewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Jan Czyżewski PROJEKTY I NADZORY DROGOWE.

Łącznie powstanie 6 485 m dróg na kwotę 8 861 706,74 zł.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem