fb youtube
Strona główna Aktualności

Dodatek węglowy i inne źródła ogrzewania- aktualizacja (wzory wniosków)

zdjęcia artykułu 2
2022-09-21 15:00 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1846
Foto

AKTUALIZACJA 21.09

Można już składać wnioski o dodatek na pozostałe źródła ogrzewania.

W dzienniku ustaw opublikowany został wzór wniosku o dodatek do ogrzewania paliwami innymi, niż węgiel.

Link do rozporządzenia: https://cdn.files.smcloud.net/t/Wzr-wniosku-o-doplate-do-ogrzewania-dla-gospodarstw-domowych.pdf

Wzór można pobrać również poniżej.

Przy rozpatrywaniu, podobnie jak w dodatku węglowym, nie będzie stosowane kryterium dochodowe, a jedynym warunkiem jest złożenie deklaracji o źródle ciepła w CEEB.

Dodatek do ogrzewania wynosi odpowiednio:

- 3000 zł - dopłata do pelletu oraz innego rodzaj biomasy, w szczególności (brykietu drzewnego, słomy, ziarna zbóż),

- 2000 zł - dopłata do oleju opałowego,

- 1000 zł - dopłata do drewna kawałkowego,

- 500 zł - dopłata do gazu LPG.

O dodatek do ogrzewania mogą ubiegać się właściciele gospodarstw, którzy posiadają wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) dotyczący wymienionych wyżej źródeł ogrzewania. 

AKTUALIZACJA 16.09

AKTUALIZACJA 17.08

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, przekazujemy Państwu informację, że w dniu dzisiejszym weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Rządowe Centrum Legislacji:

https://ppiop.rcl.gov.pl/index.php?r=skorowidz/aktprawnydetail&id_akt_prawny=292514

Wzór wniosku do pobrania znajdziecie Państwo pod tekstem poniżej.

 

12.08.2022

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez naszych mieszkańców informujemy Państwa, że Prezydent RP w dniu wczorajszym, 11 sierpnia podpisał ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

https://www.gov.pl/web/klimat/prezydent-rp-podpisal-ustawe-o-dodatku-weglowym

W Urzędzie Miejskim w Jedwabnem wnioski o dodatek węglowy będzie można składać po opublikowaniu Rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw energii w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. O szczegółach związanych z możliwością składania wniosków o dodatek węglowy będziemy Państwa informować niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia, za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz dostępnych komunikatorów. Na chwilę obecną wzór wniosku nie został jeszcze opublikowany. Wzór ten udostępnimy mieszkańcom pod artykułem - jako AKTUALIZACJA.

Pełną treść ustawy o dodatku węglowym można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000169201.pdf

 

Informujemy, że podpisana obecnie ustawa dotyczy WYŁĄCZNIE gospodarstw domowych, które zostały wskazane w deklaracjach złożonych do systemu CEEB jako ogrzewane węglem kamiennym. I tylko takie gospodarstwa będą uprawnione do otrzymania wsparcia na jej podstawie. Zapraszamy więc w pierwszej kolejności do składania wniosków tych z Państwa, którzy ogrzewają gospodarstwo domowe właśnie węglem kamiennym. Dodatki do pozostałych paliw wskazanych Przez Państwa w deklaracjach (np. pellet, drewno, gaz, olej) będą objęte odrębną ustawą, która przechodzi proces legislacyjny. O możliwości składania wniosków dotyczących pozostałych źródeł ogrzewania również zostaniecie Państwo przez nas poinformowani.

https://www.gov.pl/web/klimat/minister-anna-moskwa-bedzie-rzadowe-wsparcie-dla-odbiorcow-wszystkich-zrodel-ciepla

Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem