fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

DOWÓZ ZBIOROWY DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

2022-07-11 09:38 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 509

W związku z planowaną organizacją dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Jedwabne, Urząd Miejski w Jedwabnem zwraca się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci/uczniów niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać ze zbiorowego transportu uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 o składanie oryginału wniosku o dowóz zbiorowy wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami i klauzulą informacyjną RODO, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 od 12.07.2021r do 22.07.2021r

 

Wniosek wraz z załącznikami i klauzulą informacyjną RODO można także przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Jedwabnem, 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3.

W sytuacji braku możliwości uzyskania zaświadczenia z placówki oświatowej, potwierdzającego przyjęcie dziecka  do szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 do wniosku proszę załączyć oświadczenie zawierające informację do której klasy będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2022/2023 oraz zobowiązanie dostarczenia zaświadczenia do dnia 31.08.2022r.

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem