fb youtube
Strona główna Kultura MGOK

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDWABNEM

zdjęcia artykułu 1
2008-12-12 09:02 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 23551
Foto

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Jedwabnem. Dyrektorem placówki jest Jadwiga Bekus. 

Instruktorzy kulturalno-oświatowi to:

mgr Marzena Bagińska

mgr Katarzyna Sobuta

mgr Paweł Kierzkowski

Arkadiusz Zdanowicz

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

- tworzenie warunków z rękodzieła ludowego i artystycznego,

- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

- koordynowanie działalności świetlic wiejskich.

 

Przy M-GOK działają dwie drużyny harcerskie:

- 21 DH "Agapa-Pomocna dłoń" im. ks. Kazimierza Lutosławskiego, której drużynową jest  phm. Marzena Bagińska (informacje o drużynie: https://www.facebook.com/21Agapa i http://www.naszakultura.pl/index.php?k=145)

- 2 Grunwaldzka Wielopoziomowa Drużyna Harcerska  „Zielony Płomień”, której drużynową jest hm. Małgorzata Modzelewska. (strona internetowa drużyny: http://www.2wdh.cba.pl/).

 M-GOK działa w zabytkowym dworku, który posiada salę widowiskową na 180 osób oraz pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieżą przychodzącą do placówki. Sale w M-GOK są udostępniane mieszkańcom na różnego rodzaju spotkania, zebrania, pokazy, szkolenia dla rolników, wypełnianie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, sesje Rady Miejskiej.

M-GOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00
oraz w soboty od 10.00-18.00.

Stałe formy pracy w M-GOK Jedwabne:

-Kółko gry i zabawy edukacyjno-integracyjne - codziennie

-Kółko miłośników bajek i baśni  - środa

-Kółko miłośników przyrody - ruchome-raz w tygodniu.

-Kółko plastyczno -  manualne - poniedziałek

-Kółko zajęć  z rękodzieła - wtorek

-Kółko miłośników śpiewu -czwartek

-Kółko kulinarne - ruchome - raz w tygodniu

-Kółko zajęć wyrównawczych - piątek

 

W M-GOK działa kawiarenka internetowa czynna codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-18.00,

w soboty od godziny 10.00-18.00.

 

Więcej informacji dot. działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedwabnem zawartych jest na stronie:
http://www.naszakultura.pl/index.php?k=141

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem