fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

PLAN INWESTYCYJNY GMINY JEDWABNE NA ROK 2022

2022-01-17 08:02 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 2220
PLAN INWESTYCYJNY GMINY JEDWABNE NA ROK 2022.
 
 1. Przebudowa drogi w m. Brzostowo – zakończenie 2022 r.
 2. Przebudowa drogi w m. Chyliny – zakończenie 2022 r.
 3. Przebudowa drogi w m. Makowskie – zakończenie 2022 r.
 4. Przebudowa drogi w m. Bronaki Pietrasze – zakończenie 2022 r.
 5. Przebudowa drogi Wizna – Jedwabne – zakończenie 2022 r.
 6. Przebudowa drogi w m. Rostki – zakończenie 2022 r.
 7. Przebudowa drogi w Konopkach Chudych – zakończenie 2022 r.
 8. Przebudowa drogi Konopki Chude – Borawskie – zakończenie 2023 r.
 9. Przebudowa ul. Przytulskiej w Jedwabnem – zakończenie 2023 r.
 10. Przebudowa ul. Mickiewicza w Jedwabnem – zakończenie 2022 r.
 11. Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej i Skłodowskiej – zakończenie 2022 r.
 12. Wybudowanie parkingów przy cmentarzu – zakończenie 2022 r.
 13. Budowa wodociągu w m. Bartki, Makowskie, Koniecki – zakończenie 2022 r.
 14. Budowa kanalizacji na ul. Mickiewicza i Woj. Polskiego w Jedwabnem – zakończenie 2022 r.
 15. Budowa obiektu sportowego przy ZSS w Jedwabnem – zakończenie 2023 r.
 16. Przygotowanie dokumentacji projektowej – przebudowa oczyszczalni – zakończenie 2022 r.
 17. Przygotowanie dokumentacji projektowej – budowa wodociągu do m. Pieńki Borowe - zakończenie 2022 r.
 18. Budowa małej architektury rekreacyjnej przy ul. Żwirki i Wigury - zakończenie 2022 r.
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem