fb youtube
Strona główna Gmina Zadania realizowane ze środków budżetu państwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w m. Chyliny

zdjęcia artykułu 2
2021-10-13 13:40 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 889
Foto

W dniu 13 października 2021 roku Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał umowę na inwestycję pt. „Przebudowa drogi w miejscowości Chyliny w km 0+000 do km 0+397,96 odcinek długości 397,96 m”. W drodze przetargu wykonawcą została firma SYLWESTER BARAŃSKI BRUKTIM USŁUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE z siedzibą w Ostrołęce.

W ramach prac przebudowy doczeka się droga o długości niemalże 400 m. Powstaną również obustronne pobocza.

Wartość zadania wynosi 322 746,00 zł z dofinansowaniem w wysokości 222 422,34 zł.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem