fb youtube
Strona główna Aktualności

Kolejna inwestycja drogowa w naszej Gminie

zdjęcia artykułu 3
2020-12-07 11:35 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 867
Foto

7 grudnia 2020 r. odbyło się przekazanie placu budowy na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac - Kotowo Stare - Choszczewo do dr. 1962B na odc. Kotowo Plac - Stare Kotowo w lok. rob. km 0+000 - 1+865,38". Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu.

W ramach inwestycji powstanie utwardzona droga o długości 1 865,38 m. Prace polegać będą na przebudowie istniejącej nawierzchni o szerokości 5,50-7,50m, poboczy z mieszanki kruszyw, przebudowie/budowie zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz z kruszywa, a także poprawie bezpieczeństwa ruchu i odwodnienia drogi. Przewidziano także usunięcie kolizji sieci wodociągowej.

Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą, przebudowa powyższej drogi zakończy się do końca listopada 2021 r., a koszt zadania wyniesie 2 309 955,12 zł.

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wsparciu Powiatu Łomżyńskiego. Wkład własny Gminy Jedwabne wynosi 20%.

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl