fb youtube
Strona główna Gmina Zadania realizowane ze środków budżetu państwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przekazanie placu budowy pod inwestycję "Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude - Borawskie o dł. odc. ok. 990m"

zdjęcia artykułu 3
2020-10-09 13:52 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1842
Foto
W piątek 9 października przekazany został plac budowy pod realizację inwestycji "Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude - Borawskie o dł. odc. ok. 990m". Remont drogi powiatowej polegać będzie na wykonaniu podbudowy z kruszywa, wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na odcinku niemalże jednego kilometra. Powstaną chodniki, pobocza oraz odwodnienie. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 715 628,22 zł przy wkładzie własnym gminy w wysokości 146 873,00 zł. Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2020r.
 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem