fb youtube
Strona główna Aktualności

Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941 - konferencja naukowa

zdjęcia artykułu 6
2020-09-18 08:57 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 2068
Foto
Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski
Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941

W 80. rocznicę deportacji Polaków na Wschód i 81. rocznicę sowieckiej agresji

 

Dyrektor białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
dr hab. Piotr Kardela
oraz
Burmistrz Jedwabnego
Adam Mariusz Niebrzydowski
zapraszają na konferencję naukową
która odbędzie się 23 IX 2020 r.
w Sali Parkowej ul. Sadowa 25 w Jedwabnem
 
W związku z panującą epidemią COVID-19 liczba uczestników została ograniczona.
Zapisy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem lub pod numerem telefonu 86 217 20 40
 
PROGRAM KONFERENCJI

10.00 Uroczyste otwarcie

Adam Niebrzydowski, burmistrz Jedwabnego,

dr hab. Piotr Kardela, Dyrektor białostockiego oddziału IPN

10.20–12.00 I sesja

  1. dr Paweł Warot, Deportacje Polaków z terenu Ziemi Łomżyńskiej w latach 1940–1941 w świetle materiałów NKWD 
  2. Patrycja Leszczyńska, Losy mieszkańców Jedwabnego i okolic deportowanych w rejony Kazachstanu w latach w 1940–1941. Na podstawie listów i wspomnień
  3. Paweł Kornacki, Okupacja sowiecka w źródłach żydowskich
  4. Dariusz Jarosiński, Jedwabieńskie refleksje
  5. Magdalena Dzienis-Todorczuk, Losy dzieci deportowanych z ziemi łomżyńskiej, po powrocie do Polski w 1946 r., w świetle akt pozostałych po Domu Rozdzielczym dla Dzieci z Repatriacji w Gostyninie

12.00–12.40 przerwa

12.40–14.20 II sesja

  1. dr hab. Karol Sacewicz, Obraz sowieckiej okupacji ziem polskich lat 1939–1941 w prasie i publicystyce konspiracyjnej Biura Informacji i Propagandy KG ZWZ–AK
  2. dr Diana Maksimiuk, Wspomnienia Andrzeja Brochockiego z czasów II wojny światowej jako przyczynek do badań nad więzieniem białostockim w latach 1939–1941
  3. Michał Ostapiuk, Od Piłsudczyków do Narodowców. Wileńska konspiracja niepodległościowa 1939–1941 r.
  4. Krzysztof Kierski, Sytuacja Kościoła katolickiego na ziemiach II Rzeczypospolitej okupowanych przez Związek Sowiecki w latach 1939–1941
  5. Jarosław Wasilewski, Polscy komuniści w okupowanym przez Sowietów Białymstoku

14.20–14.40 dyskusja i podsumowania konferencji

 

Organizatorzy:

                                 

 

PARTNEREM STRATEGICZNYM JEST URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem