fb youtube
Strona główna Gmina Zadania realizowane ze środków budżetu państwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozpoczęcie prac przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Konopki Tłuste

zdjęcia artykułu 4
2020-05-07 10:52 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1644
Foto

Rozpoczęły się prace drogowe dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104678B, nr 104679B i nr 104661B w miejscowości Konopki Tłuste na odcinkach:

- odc. I w km 0+000 do km 0+506,59

- odc. II w km 0+000 do km 0+085,93

- odc. III w km 0+000 do km 0+086,40”.

 

Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej na trzech połączonych ze sobą odcinkach o łącznej długości 678,92m. Wykonane zostaną pobocza. Przewidziano również poprawę bezpieczeństwa ruchu i odwodnienia drogi.

Całość inwestycji wyniesie 573 015,23 zł z czego 70% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem