fb youtube
Strona główna Gmina Zadania realizowane ze środków budżetu państwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Jedwabne – Bronaki Pietrasze

zdjęcia artykułu 4
2020-04-14 14:06 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1613
Foto
Ruszyły prace dotyczące zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 688 – odcinek długości 2957,33 m”.

Przebudowa i rozbudowa polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów, poboczy, budowie rowów przydrożnych, przepustów pod koroną drogi i ustawieniu barier energochłonnych. Ponadto wykonana zostanie przebudowa kablowych lini telekomunikacyjnych.

Przewidziano również poprawę bezpieczeństwa ruchu i odwodnienia drogi.

Całość inwestycji wyniesie 4.095.123,24 zł z czego 80% dofinansowania pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem