fb youtube
Strona główna Kultura MGOK

Remont i wyposażenie Regionalnej Izby Pamięci Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem

2020-02-17 12:24 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1641

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem z siedzibą przy ul. Pięknej 8, 18-420 Jedwabne uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD. 08.06.00-20-0327/19  pn. Remont i wyposażenie Regionalnej Izby Pamięci Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD. 08.06.00-20-0327/19-00 z dnia 05.02.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Działanie 8.6. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Celem projektu jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego regionu,
  • zwiększenie estetyki i funkcjonalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem,
  • promocja regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie ze względu na historię, tradycję i zachowane dziedzictwo kulturowe,
  • poprawa wizerunku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem jako atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu.

 

Wartość projektu: 151 233,71 zł

Dofinansowanie:  128 548,64 zł

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem