fb youtube
Strona główna Gmina Zadania realizowane ze środków budżetu państwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Uroczyste otwarcie dróg w m. Chrostowo i Grądy Wielkie

zdjęcia artykułu 11
2020-02-07 10:52 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 2085
Foto

Mieszkańcy wsi Chrostowo oraz Grądy Wielkie mają powody do zadowolenia. W dniu 6 lutego uroczyście oddano do użytku nowe drogi, których przebudowa współfinansowana została z Funduszu Dróg Samorządowych.

W uroczystości otwarcia dwóch dróg oprócz mieszkańców uczestniczyli Posłowie na Sejm Kazimierz Gwiazdowski oraz Lech Kołakowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, radni powiatu łomżyńskiego, księża Jerzy Dembiński oraz Serafin Kaliszewski, sołtysi, radni Gminy Jedwabne, kierownik budowy Marcin Łempicki i inspektor nadzoru Marek Przysiuda. Obecni byli także pracownicy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

Zgromadzonych powitał Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych inwestycji.

W obecności wszystkich zebranych, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem Jerzy Dembiński, dokonał poświęcenia dróg. Po uroczystym przecięciu wstęgi Burmistrz Jedwabnego zaprosił wszystkich obecnych na uroczysty obiad.

Prace odbywały się w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: 1) Chrostowo na odcinku od km 0+000 do km 0+535,00 2) Grądy Wielkie na odcinku A-B od km 0+000 do km 0+456,43 i na odcinku C-B-D od km 0+001,40 do km 0+514,00”. W ramach prac wykonano: budowę nawierzchni jezdni, chodników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowę elementów kanalizacji deszczowej. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1 865 831,67 złotych, natomiast wkład własny Gminy Jedwabne to ponad 861 tysięcy złotych, przy całkowitej wartości projektu wynoszącej 2 726 849,32 zł.

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem