fb youtube
Strona główna Gmina Zadania realizowane ze środków budżetu państwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Odbiór techniczny drogi w miejscowości Kubrzany

zdjęcia artykułu 7
2019-10-29 12:16 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 2958
Foto
29 października 2019 r. odbył się odbiór techniczny drogi gminnej w miejscowości Kubrzany.

Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni drogi o długości 407,12m, wraz z budową chodników i wjazdów oraz budowę kanału deszczowego.
Gmina Jedwabne przeznaczyła na przebudowę drogi kwotę 629 251,68 zł. Pozostała kwota tj. 386 536,98 zł pochodziła z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 015 788,66 zł.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem