fb youtube
Strona główna Gmina Zadania realizowane ze środków budżetu państwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej w m. Grądy Wielkie

zdjęcia artykułu 7
2019-10-28 12:57 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1937
Foto
Inwestycja obejmuje odcinek drogi o łącznej długości 969 metrów. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, chodnik, pobocza a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci oznakowania pionowego. Przewiduje się również poprawę stanu odwodnienia poprzez przebudowę istniejących już przepustów oraz wybudowanie studni wpustowych.

Wartość inwestycji wyniesie 1 701 878,17 zł, z czego wkład własny gminy: 539 328,86 zł, kwota dofinansowania: 1 162 549,31 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem