fb youtube
Strona główna Gmina Zadania realizowane ze środków budżetu państwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej w m. Chrostowo

zdjęcia artykułu 20
2019-10-23 11:21 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 2425
Foto

Z końcem września ruszyły prace polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Chrostowo na odcinku 535 metrów. Zakres prac tej inwestycji obejmuje, m.in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, remont przepustu pod koroną drogi, odwodnienia korpusu drogowego, regulację studzienek, wykonanie chodników, wykonanie zjazdów z kostki betonowej brukowej oraz oznakowanie drogi.

Wartość inwestycji wyniesie 1 024 971,15 zł brutto z czego 703 282,36 zł brutto dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończenie robót planowane jest na 4 grudnia 2019r.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem