fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

Ogłoszenie

2019-01-30 13:02 | Opublikował: Edyta Krystowczyk | Ilość wyświetleń: 1771

Burmistrz Jedwabnego zawiadamia, że w dniu 10 stycznia Sejm Uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie 9 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2137 z późn. zm.)
Nowe uregulowania prawne wprowadzają obowiązek zasięgnięcia przez Radę Miejską w Jedwabnem opinii jednostek pomocniczych gminy /miasto Jedwabne/ przed podjęciem następujących uchwał:
- w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
- w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość
spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jedwabne.
- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie gminy Jedwabne odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:
1. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
2. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Z projektem uchwał można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem: www. jedwabne.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem Propozycje i uwagi należy zgłaszać do dnia 01.02.2019 r. osobiście w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pok. nr 2 lub na adres elektroniczny: www.jedwabne.pl
Wyjaśnień w sprawie projektu uchwał udziela Edyta Krystowczyk pok. nr 2, tel. 86 2172 329.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem