fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

Zwrot podatku akcyzowego

2019-01-18 11:25 | Opublikował: Edyta Krystowczyk | Ilość wyświetleń: 2051
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W I PÓŁROCZU 2019 r.

indeks.jpg 

Burmistrz Jedwabnego informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Jedwabne, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie : od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.
Odpowiedni wniosek należy złożyć do Burmistrza Jedwabnego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego z okresu od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. wraz z dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającym informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym zostaje złożony wniosek o zwrot podatku.
Limit zwrotu podatku w 2019 r. ustala się jako sumę:
-kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego , liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków , według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz
-kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego , liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku wynosi 1,00 zł
Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 4.

Załączniki do pobrania:
Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem