fb youtube
Strona główna Gmina OSP

Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości

zdjęcia artykułu 2
2018-12-04 14:41 | Opublikował: Konserwator strony | Ilość wyświetleń: 2701
Foto
Zakup wyposażenia dla OSP współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
W 2018 roku. Gmina Jedwabne złożyła wniosek w ramach XVI naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W efekcie pozyskano środki na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

181204130214.jpg


Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu został zakupiony dla OSP w Jedwabnem następujący sprzęt:
• detektor wielogazowy – szt. 1
• pilarka łańcuchowa Makita – szt. 1
• zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 – szt. 1
• defibrylator Philips FRX– szt. 1.
Dnia 03 grudnia 2018 roku Burmistrz Jedwabnego Adam Niebrzydowski uroczyście przekazał na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem druha Pawła Czerwaciuka zakupiony sprzęt.
Całość projektu zamknęła się w kwocie 15 870,00 zł., z czego 99% wydatków (tj. 15 711,30 zł.) zostało pokrytych z otrzymanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.
Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, jak również do poprawy warunków pracy strażaków.

Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem