fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

KOMUNIKAT URZĘDU SKARBOWEGO W ŁOMŻY

2009-07-24 12:37 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 3136
DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZGŁASZAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WŁASNE NAZWISKO

Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej powinna złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego:


           

Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej powinna złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego:

1)           w przypadku zgłoszenia działalności na formularzu NIP-1 (dotyczy osób niebędących przedsiębiorcami, zgłaszających działalność bezpośrednio do Naczelnika Urzędu Skarbowego) pełnomocnictwo albo postanowienie sądu o ustanowieniu kuratora do dokonania zgłoszenia (w przypadku gdy pełnomocnictwo jest udzielone wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego/ aktualizacyjnego należy złożyć oryginał pełnomocnictwa),

2)            umowę z bankiem lub zaświadczenie, dotyczące prowadzenia rachunku związanego z działalnością gospodarczą wskazanego do zwrotów podatku w części C.2.1 zgłoszenia NIP-1 lub w rubryce 05 Informacji o rachunkach bankowych EDG-RB wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1,

3)            oświadczenie podatnika o wyborze formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych,

4)            formularz VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne) z załączonym do niego dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w wys. 170 zł za potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego. Opłatę skarbową należy wpłacać na r-ek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 nr 13 1060 0076 0000 3310 0016 7713 lub w okienku nr 6 Sali Obsługi Podatnika,

5)            rolnicy ryczałtowi rezygnujący ze zwolnienia od podatku VAT składają ponadto oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

6)            zgłoszenie rejestracyjne VAT-R wraz z załącznikiem do tego zgłoszenia oznaczonym symbolem VAT-R/UE w przypadku zamierzonego dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 

          Z uwagi na niejednolite terminy składania wskazanych dokumentów należy pamiętać, że dokonanie zgłoszeń co najmniej na dzień przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zapewni ich terminowe złożenie i możliwość wyboru formy opodatkowania w podatku dochodowym. 

 

 

 

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem