fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

KOMUNIKAT

2009-07-23 11:09 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2854
Uprzejmie informuje się, że zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r. nr 45, poz. 435 z późn. zm.) na właścicielach lasu pozyskujących drewno spoczywa obowiązek jego cechowania. Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (prywatnych, komunalnych, wspólnot gruntowych, kościołów) cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.

Starosta Łomżyński powierzył wykonywanie powyższych obowiązków Nadleśniczym Nadleśnictwa Łomża i Nowogród.

Szczególowe informacje można uzyskać u leśniczych terenowych oraz

  • Nadleśnictwie Łomża nr tel. 086 216 43 64
  • Nadleśnictwie Nowogród nr tel. 086 217 52 82
  • Starostwo Powiatowe w Łomży nr tel. 086 215 69 21

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem