fb youtube
Strona główna Gmina Lokalna Grupa Działania

Walne Zebranie Członków LGD "Biebrzański Dar Natury"

zdjęcia artykułu 2
2016-11-10 08:36 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 3007
Foto
W dniu 8 – go listopada b. r. /wtorek/ o godzinie 10.00 w zajeździe „Stara Kuźnia” w Rudzie, odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Procedur wyboru i oceny operacji pozagrantowych.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2015 – 2022.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

Gratulujemy Pani Izabeli Barbarze Grabowskiej która w wyniku zakończenia procedury rekrutacyjnej została wybrana na stanowisko koordynatora działań związanych z Lokalną Strategia Rozwoju na terenie gmin Jedwabne, Przytuły i Radziłów.

 

Jan Krystian Karwowski

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem