fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

RUTYNOWA KONTROLA GOSPODARKI ODPADAMI

zdjęcia artykułu 1
2016-05-16 12:26 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2177
Foto
Urząd Miejski w Jedwabnem informuje o prowadzonych, rutynowych działaniach kontrolnych wynikających z art. 9u ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 250) w zakresie realizacji sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi u osób fizycznych jak również u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gm. Jedwabne. Kontrola przebiega zgodnie z Planem kontroli w zakresie realizacji sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok, w myśl którego szacunkowa ilość kontrolowanych podatników w roku 2016 wynosi 10 osób fizycznych oraz 20 podmiotów gospodarczych.

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o zgłaszanie do tut. Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, pokój nr. 6 wszelkich zmian dotyczących danych w składanych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o przedkładanie do tut. Urzędu przez podmioty wytypowane do kontroli stosownych umów zawartych z podmiotami, posiadającymi uprawnienia na wywóz odpadów z terenu Gminy Jedwabne.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem