fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W III POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE PIEŚNI, KOLĘD I PASTORAŁEK

zdjęcia artykułu 1
2015-12-14 07:43 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 3063
Foto
16.01.(sobota) 2016 r. godz. 10.00

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
ul. Piękna 8
18- 420 Jedwabne
Tel.862172124

II. MIEJSCE PRZEGLĄDU:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
ul. Piękna 8
18- 420 Jedwabne
Tel.862172124

III. CELE KONKURSU:

- ożywienie tradycji kolędowania;

- śpiew solowy;

- poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich pieśni,  kolęd oraz pastorałek;

- rozbudzanie talentów wokalnych;

- kultywowanie tradycji śpiewania najpiękniejszych utworów świątecznych.

IV. TERMIN:

16.01.(sobota) 2016 r. godz. 10.00

I kategoria  - Oddział Przedszkolny (zerówki)

II kategoria - klasy I - III Szkoła Podstawowa

III kategoria - klasy IV - VI Szkoła Podstawowa

IV kategoria - klasy gimnazjalne

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie biorą udział soliści w wymienionych kategoriach wiekowych.

2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór (jedną piosenkę, kolędę lub pastorałkę w języku polskim).

3. Uczestnicy mogą prezentować się w formie:

• a capella,

•z towarzyszeniem akompaniatora (instrumenty np. keyboard, gitara itp. akompaniatorzy  zapewniają we własnym zakresie),

• z podkładem muzycznym nie zawierającym wokalu w wersji cyfrowej (CD – audio, MP3).

4. Organizator zapewnia nagłośnienie.

5. Czas prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 8 minut.

6. Do oceny poszczególnych prezentacji zostanie powołana komisja, która przyzna nagrody

i wyróżnienia.

VI. KRYTERIA OCENY:

• Dobór repertuaru;

• Umiejętności  wokalne i muzykalność  uczestników;

• Aranżacja, poprawność intonacji;

• Ogólny wyraz artystyczny;

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

VII. NAGRODY:

Planowane jest  przydzielenie nagród i wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.

Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu przeglądu.

VIII. ZGŁOSZENIA:

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej:

www.naszakultura.pl (instytucje kultury, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem) oraz www.jedwabne.pl

Zgłoszenia  należy nadesłać lub dostarczyć do 08.01.2016 r.

osobiście lub przesłać na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem

ul. Piękna 8

18- 420 Jedwabne

Tel.862172124

ZGŁOSZENIA DOSTARCZONE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

- W celu zminimalizowania problemów technicznych prosimy o wcześniejsze  dostarczenie podpisanych podkładów muzycznych.

- Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny pod opieką opiekuna, który odpowiada za uczniów do końca trwania przeglądu.

- Kolejność występów zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

www.naszakultura.pl (instytucje kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem).

IX. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i koordynację przeglądu:

Katarzyna Sobuta -  instruktor kulturalno oświatowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Jedwabnem


logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem