Uroczystości 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie Jedwabne

foto
11 listopada - to dzień bliski sercu każdego Polaka - Patrioty, dzień radosny, symboliczny kres rozbiorów i odzyskanie wolności po 123 latach zaborów. Święto Niepodległości obchodzone jest uroczyście w całej Polsce i w naszej Gminie Jedwabne. To czas refleksji i zadumy nad losami Ojczyzny.
więcej

„SCHETYNÓWKA” NA TERENIE GMINY JEDWABNE

Wniosek złożony przez Powiat Łomżyński na modernizację odcinka drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Jedwabne pomiędzy miejscowościami Mocarze – Chyliny znalazł się na wysokim miejscu listy rankingowej Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2015 rok (tzw. „schetynówek), sporządzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Gmina Jedwabne udzieli dotacji na przebudowę tej drogi w kwocie 779 686,52 złotych, tj. w wysokości 25% ogólnej wartości inwestycji, przy czym rządowe dofinansowanie wyniesie 50% kosztów. Pełna nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1966 B Wizna – Sambory – Sieburczyn –Rutkowskie – Burzyn - Pluty - do drogi nr 1834 B na odcinku o nawierzchni brukowanej Mocarze - Chyliny o długości 2,2271 km”.
więcej

Podsumowanie projektu edukacyjnego EDUSCIENCE

foto
29 października 2014 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się wojewódzka konferencja podsumowująca realizację projektu edukacyjnego „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”. Był to jeden z największych projektów edukacyjnych w Polsce, jak również projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Zapewniał „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno - przyrodniczych. Program realizowany był od 01.09.2012r. - 30.11.2014r. Brało w nim udział 250 wybranych losowo szkół w Polsce, w tym Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem.
więcej

JUBILEUSZ 65-LECIA MAŁŻEŃSTWA

foto
W dniu 24 października 2014 r. Burmistrz Jedwabnego – Krzysztof Moenke oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Małgorzata Grądowska odwiedzili Państwa Janinę i Jana Bagińskich z miejscowości Szostaki, którzy w tym dniu obchodzili 65-lecie pożycia małżeńskiego. Jubilaci otrzymali list gratulacyjny oraz kwiaty. Były życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Ten uroczysty dzień małżonkowie spędzili w gronie najbliższej rodziny. Jeszcze raz życzymy dostojnym jubilatom dużo zdrowia, zadowolenia i wzajemnej wyrozumiałości – abyście mogli Państwo wspólnie świętować kolejne jubileusze.
więcej

© 2008 Urząd Miejski w Jedwabnem    Polityka prywatności