Podsumowanie projektu edukacyjnego EDUSCIENCE

foto
29 października 2014 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się wojewódzka konferencja podsumowująca realizację projektu edukacyjnego „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”. Był to jeden z największych projektów edukacyjnych w Polsce, jak również projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Zapewniał „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno - przyrodniczych. Program realizowany był od 01.09.2012r. - 30.11.2014r. Brało w nim udział 250 wybranych losowo szkół w Polsce, w tym Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem.
więcej

JUBILEUSZ 65-LECIA MAŁŻEŃSTWA

foto
W dniu 24 października 2014 r. Burmistrz Jedwabnego – Krzysztof Moenke oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Małgorzata Grądowska odwiedzili Państwa Janinę i Jana Bagińskich z miejscowości Szostaki, którzy w tym dniu obchodzili 65-lecie pożycia małżeńskiego. Jubilaci otrzymali list gratulacyjny oraz kwiaty. Były życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Ten uroczysty dzień małżonkowie spędzili w gronie najbliższej rodziny. Jeszcze raz życzymy dostojnym jubilatom dużo zdrowia, zadowolenia i wzajemnej wyrozumiałości – abyście mogli Państwo wspólnie świętować kolejne jubileusze.
więcej

BUDOWA WODOCIĄGU W KĄTACH, CHROSTOWIE I BIODRACH KOLONIA

foto
Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w Gminie Jedwabne powstanie kolejny odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Woda popłynie do miejscowości Kąty, Chrostowo i Biodry Kolonia. Zadanie będzie realizowała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża, zgodnie z umową zawartą w dniu 23 października br.
więcej

WSPÓLNA INWESTYCJA POWIATU I GMINY

foto
W dniu 18 października 2014 roku w Pawełkach miało miejsce ważne wydarzenie - oficjalne otwarcie i poświęcenie inwestycji pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1920B na odcinku Stryjaki – Pawełki o długości 1300 m”.
więcej

© 2008 Urząd Miejski w Jedwabnem    Polityka prywatności