WSPÓLNA INWESTYCJA POWIATU I GMINY

foto
W dniu 18 października 2014 roku w Pawełkach miało miejsce ważne wydarzenie - oficjalne otwarcie i poświęcenie inwestycji pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1920B na odcinku Stryjaki – Pawełki o długości 1300 m”.
więcej

OFICJALNE OTWARCIE PRZEBUDOWANYCH ULIC

foto
W dniu 14 października 2014 roku w Jedwabnem odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie inwestycji współfinansowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój pod nazwą „Przebudowa ulicy Wesołej, Spółdzielczej i Pięknej w Jedwabnem.
więcej

RUSZA NOWA INWESTYCJA W JEDWABNEM

W najbliższych dniach rozpoczną się prace nad zagospodarowaniem terenu w obrębie zbiornika wodnego w Jedwabnem. Powstanie miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe dla mieszkańców ze ścieżką pieszo – rowerową, alejką spacerową oraz ławkami. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika rekreacyjnego w Jedwabnem”.
więcej

WKRÓTCE POWSTANĄ DWA PLACE ZABAW W JEDWABNEM I W NADBORACH

W ramach projektu „Innowacyjne przedszkola” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w oddziałach przedszkolnych w Gminie Jedwabne, zostaną zbudowane dwa place zabaw przy Szkole Podstawowej w Jedwabnem i Nadborach. Inwestycję wykona firma Inter – Flora, ul. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice, z którą w dniu 1 października br. została podpisana umowa. Wartość zadania wynosi 175 661,34 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 14.11.2014 r.
więcej

© 2008 Urząd Miejski w Jedwabnem    Polityka prywatności