Z wizytą w Niemczech

foto
W dniach od 27 września do 2 października tego roku na zaproszenie Burmistrza Hepbergu Pana Albina Steinera gościł w tej bawarskiej miejscowości Burmistrz Michał Chajewski. Wizyta miała na celu wzajemne poznanie się i nawiązanie przyjacielskich stosunków. Zainteresowanie strony niemieckiej reprezentowanej przez zastępcę burmistrza Pana Petera Hirscha, zwrócił fakt iż na terenie gminy Jedwabne już dwanaście lat temu zostało wyremontowanych sześć niemieckich cmentarzy z okresu I wojny światowej. Z naszej strony padła propozycja wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży, zorganizowanie wspólnego wypoczynku. Określiliśmy również inne możliwości współpracy.
więcej

Jubileusz małżeństwa

foto
W dniu 12 sierpnia 2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem sześć par z terenu naszej gminy świętowało jubileusz 50-lecia małżeństwa, natomiast jedna para świętowała jubileusz 60-lecia małżeństwa. Jubilaci zostali odznaczeni medalami „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji dokonał Burmistrz Jedwabnego – Pan Michał Chajewski. W uroczystości uczestniczył również Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem - Pan Mariusz Szmitko. Jubileusz 60-lecia małżeństwa, czyli "Diamentowe Gody" obchodzili Państwo: 1. Zofia i Kazimierz Włodkowscy (Mocarze) Jubileusz 50-lecia małżeństwa, czyli „Złote Gody” świętowali Państwo: 1. Saturnina i Czesław Dąbrowscy (Szostaki), 2. Zofia i Edward Gadomscy (Karwowo-Wszebory), 3. Anna i Ryszard Kuczewscy (Kuczewskie), 4. Jadwiga i Mikołaj Milewscy (Kucze Wielkie), 5. Urszula i Jan Mroczkowscy (Konopki Chude), 6. Marianna i Witold Zawadzcy (Kamianki).
więcej

Schetynówka w Gminie Jedwabne oddana do użytku

foto
W dniu 12.082015 roku została ukończona i oddana do użytku inwestycja o nazwie; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1966 B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn- Pluty- do drogi nr 1934 B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze – Chyliny o długości 2,2271 km” . Wniosek złożony przez Powiat Łomżyński na modernizację odcinka drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Jedwabne pomiędzy miejscowościami Mocarze – Chyliny znalazł się na wysokim miejscu listy rankingowej Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2015 rok (tzw. „Schetynówek"), sporządzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Gmina Jedwabne udzieliła dotacji na przebudowę tej drogi w kwocie 411 424,02 złotych, tj. w wysokości 25% ogólnej wartości inwestycji, przy czym rządowe dofinansowanie wyniosło 50% kosztów. Katarzyna Karolak
więcej

Audycja radia WNET na żywo z Jedwabnego

foto
W dniu 10.08.2015r. z Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem została nadana audycja na żywo radia WNET. W części pierwszej o założycielach oraz latach świetności miasteczka, opowiedział Jerzy Ramotowski germanista, historyk i znawca bogatej przeszłości okolicy. O szlachcie w Jedwabnem, walce o niezależność oraz podziałach szlachecko – włościańskich opowiedziała Anna Ciałowicz- etnolog, autorka książek o historii i kulturze Żydów polskich. W drugiej części Ks. Jerzy Dembiński mówił o dziejach kościoła w Jedwabnem, pracy we Włoszech, oraz spadającej liczbie powołań. Prof. Krzysztof Sychowicz, historyk Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, przybliżył dzieje lokalnego podziemia walczącego z komunistami oraz mówił o skutkach tych walk. Natomiast Stanisław Michalkiewicz o obietnicy dyskredytowania Polski, jeżeli nie spełnimy postawionych roszczeń. W trzeciej części Burmistrz Jedwabnego Michał Chajewski wspomniał o potrzebie ekshumacji Żydów zamordowanych w Jedwabnem oraz wyjaśnienia tego mordu przez historyków IPN. Odmienny pogląd na ten temat zaprezentował Michael Schudrich o niemożności ekshumacji ofiar. Natomiast Anna Ciałowicz wybitna znawczyni prawa żydowskiego, udowodniła możliwości ekshumacji według prawa żydowskiego i wyśniła, że w Jedwabnem zgodnie z prawem żydowskim powinno się podjąć takie działania. Dr Ewa Kurek - jako historyk, zwróciła uwagę na brak rzetelnych badań oraz podkreśliła, że do głosu nie są dopuszczani historycy.
więcej

© 2008 Urząd Miejski w Jedwabnem    Polityka prywatności