GRY I ZABAWY ANDRZEJKOWE

foto
27 listopada 2014 r. uczniowie klasy IIIb z wychowawczynią panią Marią Duchnowską odwiedzili Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem, aby uczestniczyć w grach i zabawach zorganizowanych przez instruktorów. Uczniowie rzucali celnie monetami do miski, skakali w workach i przez skakankę, kręcili butelką aby odczytać wróżbę, wyszukiwali ukrytych zawodów. Były również wróżby z kolorami i kram z marzeniami oraz inne zabawy. Zakończeniem imprezy był poczęstunek przygotowany przez rodziców, tańce i zabawy w chustą animacyjną.
więcej

NOWE PLACE ZABAW

foto
Zakończyły się prace przy budowie dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem i Szkole Podstawowej w Nadborach. Koszt inwestycji wynosi 175 661,47 zł., z tego 137 997,53 zł to kwota pozyskana z funduszy unijnych w ramach projektu „Innowacyjne przedszkola”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
więcej

Uroczystości 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie Jedwabne

foto
11 listopada - to dzień bliski sercu każdego Polaka - Patrioty, dzień radosny, symboliczny kres rozbiorów i odzyskanie wolności po 123 latach zaborów. Święto Niepodległości obchodzone jest uroczyście w całej Polsce i w naszej Gminie Jedwabne. To czas refleksji i zadumy nad losami Ojczyzny.
więcej

„SCHETYNÓWKA” NA TERENIE GMINY JEDWABNE

Wniosek złożony przez Powiat Łomżyński na modernizację odcinka drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Jedwabne pomiędzy miejscowościami Mocarze – Chyliny znalazł się na wysokim miejscu listy rankingowej Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2015 rok (tzw. „schetynówek), sporządzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Gmina Jedwabne udzieli dotacji na przebudowę tej drogi w kwocie 779 686,52 złotych, tj. w wysokości 25% ogólnej wartości inwestycji, przy czym rządowe dofinansowanie wyniesie 50% kosztów. Pełna nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1966 B Wizna – Sambory – Sieburczyn –Rutkowskie – Burzyn - Pluty - do drogi nr 1834 B na odcinku o nawierzchni brukowanej Mocarze - Chyliny o długości 2,2271 km”.
więcej

© 2008 Urząd Miejski w Jedwabnem    Polityka prywatności