fb youtube
Oświata

PROJEKT "UMIEM PŁYWAĆ"

zdjęcia artykułu 8
2015-05-20 14:15 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2660
Od 20 kwietnia 2015 r. najmłodsze dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem uczestniczą w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyznały Podlaskiemu Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu środki na realizację w województwie podlaskim projektu powszechnej nauki pływania w 2015 roku. Grupy zakwalifikowane do projektu otrzymały dofinansowanie, z którego pokryte zostały koszty zakupu biletów, obsługa instruktorska oraz częściowy koszt dojazdu grupy na basen. Łączny koszt to 10.000 zł.

Realizację projektu poparł Burmistrz Jedwabnego, który dofinansował koszty dojazdu dzieci na basen do Łomży w kwocie 3.700zł. Adresatami są uczniowie klas I - III szkół podstawowych, którzy zostali wyłonieni w drodze losowania. Projekt zakłada systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu pływania zgodnie z zaproponowanymi przez MSiT treściami programowymi. Zajęcia zakończą się sprawdzianem poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, tj.: I stopień – „Rybka”, II – „Foka”,  III – „Nurek” i IV to „Delfinek”. Do programu zgłoszono 2 grupy   po 15 osób, łącznie  30 uczniów.  I grupa to uczniowie kl. I, którzy już uczestniczą w zajęciach nauki pływania i kończą 30.06.2015r.   Od 1.09.2015 r.  w zajęciach będzie uczestniczyła II grupa 15 uczniów klas trzecich. Termin zakończenia projektu to 15.12.2015 r. Każdy uczestnik będzie uczestniczył w 20 godzinach zajęć. Realizowany on jest  w Pływalni Miejskiej nr 1 w Łomży. Koordynatorem   projektu  w szkole jest  P. Grażyna Olszewska.

Zarówno dzieci jak i rodzice są bardzo zadowoleni z realizacji projektu, ponieważ uczniowie nauczą się pływania, co w większym stopniu zapewni im bezpieczeństwo podczas zbliżających się wakacji.

 

Barbara Dmoch

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )