fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

2011-08-03 09:43 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2625
Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że od 1 lipca 2011 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). CEIDG jest spisem przedsiębiorców z terenu całej Polski, prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki Departament Gospodarki Elektronicznej, w formie systemu teleinformatycznego. Umożliwia zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz zamknięcie działalności gospodarczej, a także udostępnia informacje o wpisanych przedsiębiorcach.

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 97 z 4 lutego 2009 r.), w terminie do 31 grudnia 2011 roku gminy mają obowiązek przekazania do CEIDG informacje o wszystkich aktualnych i zawieszonych wpisach. Do momentu przekazania organem ewidencyjnym na terenie gminy Jedwabne jest Burmistrz Jedwabnego, później Minister Gospodarki.

Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje nowy formularz wniosku CEIDG-1, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1 (do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Jak załatwić sprawę - działalność gospodarcza” lub bezpośrednio w siedzibie urzędu, pok. nr 3 lub 4.

Ministerstwo Gospodarki informuje, iż na stronie internetowej WWW.mg.gov.pl/Przedsiębiorcy/Jedno+okienko/      został zamieszczony film prezentujący sposób wypełniania elektronicznej wersji wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Film dotyczy wniosku o wpis nowego przedsiębiorcy, zawiera jednak także informacje użyteczne dla przedsiębiorców składających inne zgłoszenia: zmiany wpisu, zawieszenie, zakończenie działalności gospodarczej.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem