fb youtube
Strona główna Aktualności

Następne dofinansowanie dla Gminy Jedwabne - 3 mln zł

zdjęcia artykułu 1
2020-12-09 07:48 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 475
Foto

Wsparcie ponad 100 inwestycji na ponad 180 mln. zł w województwie podlaskim z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ogłosił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Rządowy FIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

W rejonie Łomży za te pieniądze powstaną drogi (Powiat, Przytuły, Łomża), wodociągi (Jedwabne, Śniadowo), remont oczyszczalni ścieków (Jedwabne, Śniadowo), termomodernizacja szkoły (Nowogród), kolektory deszczowe (Wizna).

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Projekt z Gminy Jedwabne, który znalazł się na liście:
Budowa ok. 3 km wodociągu na trasie: Mocarze-Szostaki-Burzyn oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków: pompownia ścieków wyposażona w sito; piaskownik wyposażony w kratę samoczyszczącą; punkt zlewny ścieków z sitem bębnowym; osadnik wstępny wyposażony w napowietrzanie; bioreaktor (wymiana napowietrzania, wymiana wyposażenia); wiata na magazyn osadu lub poletka i workownica na osady; zagospodarowanie

Koszt 4 674 000,00 dofinansowanie 3 000 000zł. 

źródło: 4lomza.pl

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl