fb youtube
Strona główna Aktualności

DOWÓZ DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DZIECI I UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2020-07-28 09:25 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 163

Rodzice / prawni opiekunowie dziecka/ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mieszkającego w Gminie Jedwabne proszeni są o składanie wniosku wraz z aktualnymi dokumentami do ;

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jedwabnem

Osoba do kontaktu:

Inspektor Małgorzata Modzelewska

Tel. 86 2172006, pok. 26

 

Podstawa prawna:
Art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r., poz. 910)

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:
Wniosek w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (załącznik nr 1) wraz z następującymi dokumentami:

  • Aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • Aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • Aktualną polisą OC samochodu (dla osób ubiegających się o zwrot kosztów dowozu własnym pojazdem).

 

Termin złożenia wniosku:
1. Zalecany termin złożenia wniosku dla osób, które chcą korzystać z dowozu  zapewnionego przez gminę do 7 sierpnia danego roku kalendarzowego (z powodu konieczności przygotowania postępowania przetargowego i zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc).

  1. Dla pozostałych osób zalecany termin - do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego (przed rozpoczęciem roku szkolnego);
  2. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. 1 i 2 będą rozpatrywane indywidualnie (dotyczy osób, które nabywają prawo do zwrotu w trakcie trwania roku szkolnego).

 

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl