fb youtube
Strona główna Aktualności

Prace przy przebudowie drogi w obrębie m. Pieńki Borowe dobiegają końca

zdjęcia artykułu 4
2019-12-03 09:20 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 475
Foto

Prace związane z zadaniem p.n.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36” zbliżają się ku końcowi.

W ramach porozumienia  pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Jedwabne przebudowywana jest droga na odcinku 1083 metrów.

Przebudowa i rozbudowa dojazdów polega na przebudowie nawierzchni bitumicznej, zjazdów, poboczy oraz poprawie bezpieczeństwa ruchu i odwodnienia drogowego.

Wkład własny Gminy Jedwabne wynosi 138 350,00 zł gdzie wartość całego zadania to 1 485 452,40 zł.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl